тали цепные ручные здесь глянь - https://www.komplektacya.ru/gruzopodjemnoe-oborudovanie/tali-ruchnye-tsepnye/

lstk-house