Посмотрите стропы цепные здесь - https://www.komplektacya.ru/gruzopodjemnoe-oborudovanie/stropy-gruzovye/tsepnye/

lstk-house

Хозблоки

Хозблок СКХ-1

Хозблок СКХ-3Хозблок СКХ-И1

          Хозблок СКХ-1 3,0х5,0 м Цена: 205 000 руб              Хозблок СКХ-3 3,2х4,7 м Цена: 210 000 руб              Хозблок СКХ-И1 3,6х5,5 м Цена: 220 000 руб

Хозблок СКХ-И2

Хозблок СКХ-И3

          Хозблок СКХ-И2 4,0х5,5 м Цена: 249 000 руб           Хозблок СКХ-И3 3,7х5,6 м Цена: 230 000 руб